Daphnee Hoàng Lam

Sound healing & Reiki teacher

About

Là một phần của quá trình chuyển đổi từ bên trong, Lam tìm thấy sự chữa lành từ âm thanh, reiki và các con đường thay thế khác trong hành trình tự phát triển cá nhân.

Với mong muốn mọi người có thể tìm thấy bình tĩnh trong tâm trí, tự do trong cơ thể để ai cũng tìm được cân bằng và kết nối với chính mình giữa lối sống bận rộn ngày nay, đã dẫn dắt Lam trở thành người thực hành/giáo viên reiki và sound healing.

Các buổi trị liệu và lớp học của cô kết hợp giữa chánh niệm, các kiến thức về năng lượng giúp mọi người nâng cao nhận thức với các vấn đề cá nhân từ đó hình thành quá trình chuyển hoá từ bên trong. 

Qualification

  • 200-hr Yoga & Mindfulness Teacher Training (Saigon om, 2018)
  • Crystal healing (Thailand, 2019)
  • DPA Developing Psychic Awareness (Thailand, 2019)
  • Tibetan Singing Bowl Therapy and Sound Healing, Kathmandu Center of Healing, 2019) 
  • Usui Reiki Master (La Federation de Reiki Usui 2020)
  • Sound Therapist Professional (https://www.soundplanetarium.com, 2022)
  • Usui Shiki Ryoho Reiki Master Teacher (Elsa Reiki Saigon, 2022)

Đặt lịch

Chọn dịch vụ và thời gian phù hợp với bạn