Trạm cộng hưởng

Tại đây, Trạm chia sẻ các kiến thức về khoa học tâm linh sát sao với thực tế. Các buổi trị liệu và lớp học sẽ là sự kết hợp giữa chánh niệm, các kiến thức về năng lượng giúp mọi người nâng cao nhận thức về các vấn đề cá nhân, từ đó hình thành quá trình chuyển hoá từ bên trong.

Câu chuyện của Trạm

Resonate Station được thành lập với mục tiêu nâng cao nhận thức về sức khoẻ tổng thể. Đặc biệt là khái niệm này còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

Thông qua các bài viết, phiên trị liệu và lớp học, chúng tôi mong muốn mọi người ai cũng có thể tiếp cận một cách gần gũi và trực quan về các cách thực hành năng lượng cũng như nâng cao nhận thức tâm linh của cộng đồng.

Daphnee Hoàng


Reiki & Sound Healing teacher

Là một phần của quá trình chuyển đổi từ bên trong, Lam tìm thấy sự chữa lành từ âm thanh, reiki và các con đường thay thế.

Bích Huỳnh

Sound Healing therapist

Với mong muốn mọi người có thể tìm thấy bình tĩnh trong tâm trí, tự do trong cơ thể để ai cũng tìm được cân bằng và kết nối với chính mình.

Đặt lịch

Chọn dịch vụ và nhà trị liệu phù hợp với bạn