Đặt lịch với trạm

Bạn vui lòng xem thông tin chi tiết về các practitioner của Trạm ở trang Về Trạm nhé.

Trạm sẽ liên hệ với bạn để confirm trong vòng 24h sau khi Đặt lịch thành công.


Dịch vụ bạn muốn làm ở Trạm

cat_cage
Reiki

cat_purr
Chuông xoay


Người thực hành của bạn

daph
Daphnee Hoàng

Founder của Resonate, Reiki master teacher, 5 năm Reiki

xuan-layla
Layla Xuân

Một bạn gái tên là Xuân, học Reiki từ năm 2021, giúp đỡ 100+ khách hàng kết nối

bich-huynh
Bích Huỳnh

Một practitioner chuông xoay và ReikiChọn thời gian phù hợp
Appointment details:
Please, select the service first.
Please, select the provider first.
Please set service field for current calendar
Sorry. You have the max number of appointments.

Thông tin người đặt chỗ
Họ và tên

E-mail

Số điện thoại