Các khóa học của Trạm

Giới thiệu về các khóa học của Trạm

Khóa trị liệu Reiki

Ở level I sẽ tập trung vào quá trình tự chữa lành bằng việc bắt đầu tự làm sạch hào quang và luân xa bằng cách giải phóng các tắc nghẽn trong cơ thể năng lượng và cơ thể vật lý. 

Cấp II sẽ tiếp tục quá trình tự chữa lành bằng việc đi sâu hơn vào tinh thần và cảm xúc của người học. Bằng việc thực hành Reiki chuyên cần mỗi ngày, người học sẽ tự nâng cao ý thức của họ, từ đó giúp họ có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Khóa trị liệu âm thanh

Trị liệu âm thanh cấp độ I sẽ cho người thực hành học cách sử dụng âm thanh trị liệu theo một phương pháp an toàn và rõ ràng. Học cách quan sát năng lượng trong buổi trị liệu, các kiến thức căn bản về sự tắc nghẽn năng lượng trong cơ thể người và thực hiện liệu pháp âm thanh với bạn bè hoặc nhóm gia đình. 

Khóa nhận thức các nguồn năng lượng

Khóa học này sẽ mang lại nhận thức rõ ràng hơn về các nguồn năng lượng ở cả hai thế giới vật lý và tâm linh. Xây dựng nội lực để nhận biết nguồn năng lượng nào nên kết nối và ngược lại, không kết nối. 

Đăng ký học với Trạm

Vui lòng liên hệ để đăng ký học các khóa trên