Khóa nhận thức các nguồn năng lượng

Khóa học này sẽ mang lại nhận thức rõ ràng hơn về các nguồn năng lượng ở cả hai thế giới vật lý và tâm linh.

Về khóa học

Khóa học này sẽ mang lại nhận thức rõ ràng hơn về các nguồn năng lượng ở cả hai thế giới vật lý và tâm linh. Xây dựng nội lực để nhận biết nguồn năng lượng nào nên kết nối và ngược lại, không kết nối. Được xây dựng đặc biệt dành cho các therapist và healer có công việc tiếp xúc trực tiếp với năng lượng của khách hàng mỗi ngày, nâng cao nhận thức và có khả năng tự bảo vệ trước những nguồn năng lượng xấu tấn công.

Thông tin chung

Phát triển nhận thức về các nguồn năng lượng và cách bảo vệ năng lượng bản thân

Học online hoặc trực tiếp

Duration: 8 hours

Recommended:  4 sessions  x 2 hours

Course fee: 7.000.000 vnd

Prerequisites: Dành cho người nhạy cảm và đang làm các công việc liên quan đến năng lượng

Bạn sẽ học được

  • Hiểu về các nguồn năng lượng trong thế giới tâm linh
  • Nhận biết các nguồn năng lượng tốt và không tốt
  • Hiểu về hệ thống các Luân Xa cũng như các cách để dự đoán tắc nghẽn trong vùng năng lượng con người
  • Tìm kiếm không gian bên trong của chúng ta
  • Phát triển trực giác trong khi làm session
  • Các cách khác nhau để làm sạch hào quang 
  • Cách sử dụng crystal và crystal grid 
  • Các tần số của mùi hương trong việc thanh tẩy 
  • Khái niệm về mỏ neo năng lượng và cách sử dụng 
  • Xây dựng kết giới bảo vệ không gian

Đăng ký học

Vui lòng liên hệ hoặc đăng ký theo các lớp đã đăng