Become lighter

Become lighter

Trong thế kỷ qua, văn hóa hiện đại đã trải qua một sự thay đổi đáng kể khi các giá trị cuộc sống dần tách khỏi các nhận thức về thế giới tâm linh. Khi những tiến bộ khoa học và công nghệ chiếm ưu thế, phần lớn mọi người càng cảm thấy mất kết…

Hư không – Tĩnh lặng

Hư không – Tĩnh lặng

Sự tĩnh lặng vừa là một món quà của việc thực hành thiền định vừa là một hỗ trợ để thực hành được sâu sắc hơn. Như một món quà, nó có thể chữa bệnh và tạo ra sự tự tin. Như một sự hỗ trợ, nó mang lại cảm giác khỏe mạnh, nuôi dưỡng…

Nhu -Tranquility

Nhu -Tranquility

I. Tranquility leads to freedom   Đã bao lâu rồi bạn để tâm trí rơi vào trong tĩnh lặng. Xa rời mạng xã hội, những cuộc hội thoại, chỉ bạn với chính tâm trí của bản thân. Sẽ xuất hiện rất nhiều tiếng nói trong đầu, hay cảm giác khó chịu vì bạn phải ở…